Schatter.be

[+] | [-]

Welkom op schatter.be

Als beëdigd landmeter-expert - schatter van onroerende goederen kunnen wij u van dienst zijn voor de correcte bepaling van de waarde van een onroerend goed. Deze waardebepaling kan noodzakelijk zijn in tal van situaties:

  • schatting voorafgaand aan de aankoop of verkoop van een onroerend goed
  • schatting voor de aanvraag van uw hypotheeklening
  • schatting bij de aangifte van een nalatenschap
  • schatting om uit onverdeeldheid te treden
  • schatting voor de bepaling van de huurwaarde van uw onroerend goed
  • schatting in het kader van een inbreng in een vennootschap
Wij zijn reeds 25 jaar gespecialiseerd in schattingen van onroerende goederen en hebben een uitgebreide expertise uitgebouwd ivm schatten van bouwgronden, landbouwgronden, industrieterreinen, appartementen, woningen, handelshuizen, opbrengsthuizen, villa's, bedrijfsgebouwen, historische gebouwen, ... in de ruime regio rond Antwerpen.

Wij hebben in die 25 jaar een databank opgebouwd met vergelijkingspunten van openbare en onderhandse verkopingen. Deze zeer uitgebreide databank vormt de basis van onze schattingen, en leidt, samen met onze jarenlange ervaring, tot schattingen die objectief en moeilijk weerlegbaar zijn voor tegenpartijen.